Lær mer om kundeservice

Kundeservice er essensielt for enhver bedrift som leverer varer eller tjenester. Det er det bedriftens rykte og potensielle fremtid bygger på. Det er i alle bedriftseieres interesse å være tilgjengelig for sine kunder. Ikke minst å ha en kundeservice som oppfattes som god.

Har bedriften din vokst?

Kanskje har bedriften din vokst i det siste, og du har måttet ansette flere folk. Flere oppdrag eller salg betyr flere kunder, og potensielt flere kundehenvendelser. Sosiale medier er en viktig kommunikasjonskanal. Den tradisjonelle metoden, nemlig å henvende seg til kundeservice hos bedriften, er allikevel fremdeles den mest brukte.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem for å sette seg inn i gode rutiner for å yte god kundeservice. Som daglig leder har du kanskje sjelden god tid til å ta telefoner og ordne med hver enkelt sak. Kanskje har du tenkt at det burde vært mulig å kanalisere dette bedre? Det har man muligheter til.

Hva er Kundo?

Kundo har utviklet det perfekte verktøy for at din bedrift skal kunne yte kundeservice raskt og enkelt. Alt er samlet på en plass. Kunstig intelligens for å besvare de letteste spørsmålene, samt chat og epost for de som krever mer. Slik kan du eller dine medarbeidere sømløst løse enhver kundes utfordring. Se mer på deres side kundo.no.